• We meet the needs
    of Youth

  • Together we stay
    stronger

  •  
  •  
  •  

Ne jemi një organizatë jo-qeveritare me qendër në Prishtinë. Trajtojmë profesionalisht çështje psiko-sociale të rinisë kosovare dhe komunitetit

Ne kemi një ekip multidisiplinar të përbërë nga ekspertë vendorë dhe ndërkombëtarë , përfaqësues të qeverisë , ekspertë të kërkimit , dhe kemi zhvilluar partneritete me shumë OJQ lokale . Kemi kryer një sërë aktivitetesh kërkimore, sondazhet e opinionit në fushën se si ndryshimet sociale dhe tranzicioni ndikojnë në popullatën e përgjithshme dhe tek të rinjtë . Me anë të këtij grupi FTK ka për qëllim promovimin e vlerave ,solidaritetit dhe për të zhvilluar burimet dhe ndërtimin e besimit në popullaten Kosovare.

more about us