• Jemi këtu për të Rinjt tanë

  • Së bashku jemi më të
    Fortë

  •  
  •  
  •  

Ne jemi një organizatë jo-qeveritare me qendër në Prishtinë. Trajtojmë profesionalisht çështje psiko-sociale të rinisë kosovare dhe komunitetit

Jemi organizatë që përbëhet nga një ekip multidisiplinar, të përbërë nga ekspertë vendorë dhe ndërkombëtarë , dhe zhvillojmë partneritet me shumë OJQ lokale . Kemi përvojë në parandalimin e vetvrasjeve dhe vetlëndimeve, dhunës mes bashkëmoshatarëve, këshillimit online, si dhe në hulumtime në tema që prekin drejtëpërdrejt mirëqenien dhe shëndetin mendor të popullatës në përgjithësi, dhe të rinjëve në veçanti.

FTK në të gjitha aktivitetet e saj promovon vlerat si: solidaritetin, empatine, barazine, bashkepunimin dhe aktivizmin shoqeror.

më shumë rreth nesh